Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-05-30 15:07:30
Powrót do projektu

Od rekreacji do integracji. Zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Zielonej Białołęce

status: Zgłoszony


Proponowane inicjatywy są rozszerzoną wersją projektu do BP na rok 2016, "Od rekreacji do edukacji". Ich celem jest wspieranie rozwoju osobistego i zdrowia przedstawicieli różnych grup społecznych naszej dzielnicy. Podczas poszczególnych zajęć i warsztatów ich uczestnicy będą mogli aktywnie spędzać czas ze swoimi bliskimi i sąsiadami.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0675179958344
szerokość geograficzna: 52.3154134506272

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

3 Pokoje z Kuchnią, Ognisko na Zielonej Białołęce - ul. Głębocka 84, SP nr 112 - ul. Zaułek 5 i/lub inne szkoły publiczne w obszarze 3., Nasz Domek - ul. Małej Żabki 15 / ul. Zdziarska 27, Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza - ul. Ostródzka; Park Magiczna, Bociani Zakątek

Istotne informacje o lokalizacji

Poszczególne części projektu będą się odbywały na terenie tzw. Zielonej Białołęki, zarówno na terenach m.st. Warszawy, jak i terenach prywatnych (zgoda dysponentów załączona do wniosku). W związku z reformą edukacji i budową SP i GM przy ul. Warzelniczej konieczne będzie zbadanie sytuacji lokalowej szkół w drugiej połowie 2017 roku.


Klasyfikacja projektu

 • pomoc społeczna
 • sport
 • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

 • młodzież
 • dorośli
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Poszczególne zajęcia będą się odbywały w miejscach ogólnodostępnych, zlokalizowanych na obszarze 3. Zielonej Białołęki, takich jak placówki kulturalne (3 Pokoje z Kuchnią), szkoły (SP nr 112), przedszkola (Nasz Domek), parafie (par. p.w. św. Mateusza), ew. inne miejsca zlokalizowane na Zielonej Białołęce, w tym przedszkola i szkoły publiczne, które wyrażą zgodę na realizację projektu w toku późniejszych prac organizacyjnych (por. ZAŁĄCZNIK NR 4, tamże: Inne uwagi wnioskodawcy). Inicjatywy będą się odbywać w godzinach i dniach dogodnych dla uczestników i wykonawców. Wykonawca zapewnia opiekę dla dzieci na czas prowadzonych inicjatyw. Informacje o wydarzeniach będą upubliczniane w mediach lokalnych.


Pełny opis projektu

1) całoroczne i doraźne formy aktywizacji rodzin, skierowane do:

a) dzieci normatywnych i niepełnosprawnych (różne grupy wiekowe):

- zajęcia integracyjno-sensoryczne (45 min./tyg.; 30 spotkań; 3 grupy wiekowe: 3-5, 6-9, 10-14 lat) – rozwijające wrażliwość zmysłową i umiejętności społeczne;

- gordonki (1h/tyg., 10 spotkań, 2 orientacyjne grupy wiekowe: 6-12, 12-36 m-cy) – zajęcia umuzykalniające;

b) dzieci szkolnych i młodzieży normatywnej oraz niepełnosprawnej (6-9, 10-13, 14-19 lat, w razie wolnych miejsc także starsi):

- Trening Umiejętności Społecznych (in. TUS – 1h/tyg., 30 spotkań; 4 grupy wiekowe: 6-9, 10-13, 14-18 lat plus grupa Treningu Zastępowania Agresji, in. TZA – dla dzieci, które z powodu nadmiernej agresji nie mogą brać udziału w zajęciach TUS);

- Młodzieżowy Coaching Rozwojowy "Zasługujesz na sukces" (1h/tyg.; 15 spotkań, 2 grupy wiekowe: 10-14 i 15-19 lat lub starsi) – m.in. rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron, walka z nieśmiałością;

- trening asertywności dla dzieci szkolnych „Jak reagować na przemoc” (1h/tyg.; 15 spotkań, 3 grupy wiekowe: 6-9, 10-13, 14-19 lat);

Szerszy opis metod terapeutycznych i edukacyjnych oraz uwagi wnioskodawcy – por. ZAŁĄCZNIK NR 2 i 4.

b) zajęcia dla dzieci i rodziców

- zumba w chustach i konsultacje chustowe, ciążowe, laktacyjne (1h/tyg., 30 spotkań + 20h konsultacji; zumbę prowadzą trener i osoba wspierająca) – zajęcia dla rodziców noszących dzieci w chustach; konsultacje dla przyszłych i obecnych rodziców z doulą/doradcą laktacyjnym (zapisy);

- Brykanie w plenerze i na dywanie (1h/tyg., 3 grupy wiekowe: 6-12, 13-18, 18-36 m-cy) – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i rodziców, w salach lub na dworze (Park Magiczna, Bociani Zakątek).

c) warsztaty dla rodziców:

- warsztaty BLW – „Bobas Lubi Wybór. Teoria i praktyka” (4 x 2h) – kulisy alternatywnej metody rozszerzania dziecięcej diety;

- warsztaty umiejętności wychowawczych „Rodzeństwo bez rywalizacji” (10 x 3h, opiekun do dzieci);

- warsztaty umiejętności wychowawczych dla niań i seniorów (2 spotkania x 8h, opiekun do dzieci);

- warsztaty rozwojowe dla par, które pragną się lepiej poznać i umocnić w decyzji o byciu razem (5 spotkań x 3 godziny, opiekun do dzieci).

(OPIS POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW POR. ZAŁĄCZNIK NR 2).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rodzina stanowi najważniejszej miejsce, w którym człowiek uczy się funkcjonować w społeczeństwie. Jest przestrzenią osobistego rozwoju i kształtowania postawy otwartości wobec innych osób, w tym niepełnosprawnych. Proponowane w ramach niniejszego projektu warsztaty i zajęcia stanowią szansę rozwoju relacji w rodzinach i związkach partnerskich osób zamieszkałych na Zielonej Białołęce, w tym pogłębienia więzi rodziców z dziećmi i uczuć między partnerami. Pomogą także zapobiec szkodliwym społecznym konsekwencjom rozpadu relacji rodzinnych i sąsiedzkich.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny kosztorys projektu:

1) Zajęcia dla dzieci:

a. zajęcia integracyjno-sensoryczne – 1h/tyg.; 30 spotkań; 3 grupy:

koszty prowadzenia:

- wynagrodzenie 1 terapeuty prowadzącego (120 zł/h X 30h x 3 grupy) – 10800 zł;

koszty dodatkowe:

- koszt wynajmu lokalu (50 zł/h x 30h, 1 grupa) = 4500 (tylko dla grupy ćwiczącej w lokalizacji w przedszkolu "Nasz Domek");

- koszt zakupu ewentualnych materiałów i pomocy i konsultacji z koordynatorem – 400 zł/grupa x 3 grupy = 1200 zł;

koszty wsparcia terapeuty prowadzącego (6 opiekunów x 40 zł/h x 30h) – 7200 zł;

Wnioskodawca sugeruje wyodrębnić grupy starsze i zlecić ich prowadzenie np. wykonawcom prowadzącym zajęcia dla dzieci starszych.razem – 23700 złb. gordonki – 10 spotkań, 1h/tyg., 2 grupy:

koszty prowadzenia:

- wynagrodzenie 1 terapeuty prowadzącego (120 zł/h x 20h) – 2400 zł;

koszty dodatkowe:

- koszt zakupu ewentualnych materiałów i pomocy oraz konsultacji z koordynatorem – 400 złrazem – 2800 zł2) zajęcia dla dzieci szkolnych i młodzieży:

a. Trening Umiejętności Społecznych (1h/tyg., 30 spotkań, 4 grupy):

koszt prowadzenia:

- wynagrodzenie 1 terapeuty prowadzącego – 120 zł/h x 1h/tyg. x 4 grupy x 30 spotkań = 14400;

koszty dodatkowe – 1330 zł, w tym:

materiały dodatkowe i konsultacje z koordynatorem – 500 zł

okresowe konsultacje z rodzicami (5 spotkań x 1h; 100 zł/h) – 500 zł

rekrutacja do grup (3h x 110/h) – 330 zł

koszty wsparcia prowadzącego

- wynagrodzenie 4 asystentów terapeuty (1 na grupę) – 40 zł/h x 4 x = 160 zł/1h/tyg. x 30h = 4800 zł;

razem – 20530 zł

b. Młodzieżowy Coaching Rozwojowy „Zasługujesz na sukces” (1h/tyg., 15 godzin, 2 grupy)

koszty prowadzenia

- wynagrodzenie 1 terapeuty prowadzącego – 120 zł/h x 1h/tyg. x 15h x 2 grupy = 3600 zł;

koszty dodatkowe

- koszt zakupu materiałów dodatkowych i konsultacji z koordynatorem – 500 zł

Koszty wsparcia prowadzącego

- wynagrodzenie 1 osoby wspierającej na grupę (40 zł/h x 2 grupy x 15h) – 1200 zł

Razem – 5300 zł

c. Trening asertywności dla dzieci szkolnych „Jak reagować na przemoc” (1h/tyg.; 15 spotkań, 3 grupy):

koszty prowadzenia

- wynagrodzenie 1 terapeuty prowadzącego – 120 zł/h x 1h/tyg. x 15h x 3 grupy = 5400 zł;

koszty dodatkowe:

- koszt zakupu materiałów dodatkowych i konsultacji z koordynatorem – 500 zł

Koszty wsparcia prowadzącego

- wynagrodzenie 1 osoby wspierającej na grupę (40 zł/h x 3 grupy x 15h) – 1800 zł

Razem – 7700 zł

Łączny koszt zajęć dla młodzieży – 33530 złŁączny koszt zajęć dla dzieci i młodzieży – 60030 zł2) zajęcia dla rodziców i dzieci:

- zumba w chustach i warsztaty chustowe (1h/tyg., 30 spotkań)

Koszty prowadzenia – 90 zł/h x 20h = 1800 zł

Koszty dodatkowe - konsultacje z doradcą chustowym, doulą i/lub doradcą laktacyjnym (20h x 100 zł/h) = 2000 zł

Koszty osoby wspierającej – 90 zł/h x 20h = 1800 zł

Razem – 5600 zł

- Brykanie w plenerze i na dywanie (1h/tyg., 3 grupy, 20 spotkań)

Koszt prowadzenia – 110 zł/h x 20 spotkań x 3 grupy = 6600 zł

Koszty dodatkowe – zakup materiałów pomocniczych i konsultacji z koordynatorem – 500 zł

Razem – 7100 złŁączny koszt zajęć dla rodziców i dzieci – 12700 zł3) Warsztaty rozwojowe dla dorosłych:

a. warsztaty BLW „Bobas Lubi Wybór. Teoria i praktyka” (4 spotkania po 2 godziny)

Koszt prowadzenia – 110 zł/h x 8 h = 880 zł

Koszty dodatkowe (zakup materiałów pomocniczych i konsultacje z koordynatorem) – 400 zł

Razem – 1280 zł

b. warsztaty „Rodzeństwo bez rywalizacji” (10 spotkań x 3h = 30h)

Koszt prowadzenia – 120 zł/h x 30h = 3600 zł

Koszty dodatkowe (zakup materiałów pomocniczych i konsultacje z koordynatorem) – 300 zł

Koszty wsparcia prowadzącego – 1 opiekun, 80 zł/h x 30h = 2400 zł

Razem – 7 580 zł

c. warsztaty umiejętności wychowawczych dla niań i seniorów (2 spotkania x 8h = 16h)

Koszt prowadzenia – 120 zł/h x 16h = 1920 zł

Koszty dodatkowe (zakup materiałów pomocniczych i konsultacje z koordynatorem) – 300 zł

Koszty wsparcia prowadzącego – 1 opiekun, 80 zł/h x 16h = 1280 zł

Razem – 3500 zł

d. warsztaty rozwojowe dla par (5 spotkań x 3h = 15h)

Koszt prowadzenia – 120 zł/h x 15h = 1800 zł

Koszty dodatkowe (zakup materiałów pomocniczych i konsultacje z koordynatorem) – 300 zł

Koszty wsparcia prowadzącego – 1 opiekun, 80 zł/h x 15h = 1200 zł

Razem – 3300 złŁączny koszt warsztatów dla dorosłych - 14380ŁĄCZNY KOSZT ZAJĘĆ I WARSZTATÓW - 87110 zł4) Koszt rejestracji materiałów z zajęć i warsztatów (aparat typu lustrzanka z funkcją nagrywania i opcją podłączenia mikrofonu zewnętrznego mini stereo Jack 3,5mm, mikrofon i statyw – po zakończeniu projektu przechodzą na użytek ogólnodostępny Białołęckiego Ośrodka Kultury - 3 Pokoje z Kuchnią; szczegółowe informacje techniczne i ceny por. ZAŁĄCZNIK NR 3: UZASADNIENIE KOSZTÓW) – 3500 zł

5) Koszty pomocy konsultanta i grafika w przygotowaniu materiałów do publikacji w sieci – 5000 zł

6) Koszty promocji i koordynacji projektu (plakaty, promocja w Internecie, prowadzenie fanpage na FB, bloga i kanału na YouTube na podstawie zebranych materiałów) = 4000 złRazem – 99 610 zł

Dokładny kosztorys - por. KOSZTORYS_2018

Uzasadnienie kosztów i dane techniczne sprzętu – por. ZAŁĄCZNIK NR 3.

Wymagania, uwagi i zasady koordynacji/promocji - por. ZAŁĄCZNIK NR 4.


Całkowity koszt projektu: 99 610,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • zal_nr_1_lista_lokali.docx
 • zal_nr_2_zajecia_warsztaty_opis.doc
 • zal_nr_4_wymagania_i_uwagi_2.doc
 • kosztorys_2018.xlsx
 • zal_nr_3_uzasadnienie_kosztow.doc