Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-04-04 13:43:04
Powrót do projektu

Progi hamujące na ul. Mozaikowej na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Przewodowej.

status: Zgłoszony


Celem projektu jest wykonanie progów hamujących na ul. Mozaikowej na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Przewodowej. Efektem powyższego przedsięwzięcia ma być zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ul. Mozaikowej na wskazanym odcinku, w szczególności młodzieży szkolnej przekraczającej tą ulicę.

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

ul. Mozaikowa na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Przewodowej

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całkowita ogólnodostępność - progi mają być wybudowane na drodze ogólnodostępnej.


Pełny opis projektu

Proponuję wykonanie progów hamujących na wskazanym odcinku na wzór progów hamujących na ul. Mrówczej. Wówczas nawet jeśli nastąpi kiedyś w przyszłości zmiana tras komunikacji miejskiej to progi te nie będą dla niej utrudnieniem. Dopuszczam by eksperci z dziedziny infrastruktury drogowej, na etapie realizacji mojego projektu, zaproponowali i wykonali inne, lepsze w danej sytuacji rodzaje progów hamujących niż te przeze mnie wskazane.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W godzinach szczytu porannego i popołudniowego w dni powszednie panuje na wskazanym odcinku ul. Mozaikowej bardzo duże natężenie ruchu kołowego, większość pojazdów nie przestrzega ograniczeń prędkości. Powyższa sytuacja stanowi zagrożenie dla:

1) Młodzieży, która idąc lub wracając ze szkoły na ul. Bajkowej przekracza ulicę Mozaikową by włączyć się do ścieżki rowerowej.

2) Mieszkańców ulic prostopadłych do ul. Mozaikowej, którzy chcą włączyć się do ruchu kołowego na wskazanym odcinku ul. Mozaikowej.

3) Wszystkich pieszych przekraczających ul. Mozaikową na wskazanym odcinku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie projektu i uzgodnień - 3000 zł

Oznakowanie pionowe (zakup i montaż) - 4000 zł

Progi hamujące 4 komplety po 2 szt. - 8 szt. (zakup i montaż) - 12000 zł


Całkowity koszt projektu: 19 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki