Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-01-22 17:05:22
Powrót do projektu

Bezpieczniejsza ulica Górczewska (numery 200-210)

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przeznaczenie prawego skrajnego pasa północnej jezdni ulicy Górczewskiej na długości około 180 metrów pomiędzy przystankiem autobusowym a budynkiem o adresie Górczewska 210 na miejsca postojowe dla samochodów pomiędzy wjazdami na drogi wewnętrzne posesji na tym odcinku i dzięki temu bezpieczny wyjazd z nich na ulicę Górczewską.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9105744362205
szerokość geograficzna: 52.2390805490419

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Ulica Górczewska pomiędzy numerami 200 a 210.

Istotne informacje o lokalizacji

Północna jezdnia ulicy Górczewskiej.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z ulicy Górczewskiej może korzystać każdy mieszkaniec ponieważ jest to droga wojewódzka będąca we władaniu Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeznaczenie prawego skrajnego pasa północnej jezdni ulicy Górczewskiej na długości około 180 metrów pomiędzy przystankiem autobusowym a budynkiem o adresie Górczewska 210 na miejsca postojowe dla samochodów pomiędzy wjazdami na drogi wewnętrzne posesji na tym odcinku i dzięki temu bezpieczny wyjazd z nich na ulicę Górczewską. W tym celu zostanie zmienione oznakowanie pionowe i poziome na wskazanym fragmencie ulicy, na powierzchniach wyłączonych z ruchu zostaną zamontowane wysepki z wielu elementów przykręcanych.W załączniku gorczewska.PNG znajdują się naszkicowane założenia do zmian w organizacji ruchu.Dodatkowo w miejscu przedeptu w północno-zachodnim rogu skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich ułożone zostanie 11 metrów chodnika o szerokości dwóch metrów.W załączniku jwc.PNG jest zaznaczona lokalizacja przedeptu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na wskazanym odcinku ulicy Górczewskiej dochodzi obecnie do niebezpiecznych sytuacji związanych z korzystaniem przez pojazdy z wjazdów na posesje o numerach 200, 208, 210. Są to głównie wymuszenia pierwszeństwa na pieszych i rowerzystach korzystających z znajdującego się tam ciągu pieszo-rowerowego, który jest usytuowany pomiędzy tymi posesjami a jezdnią ulicy. Pojazdy często blokują przejazd rowerzystom i przejście pieszym oczekując na otwarcie szlabanu/bramy na posesję lub bezpieczne włączenie się do ruchu w ulicy Górczewskiej.Budowa chodnika w miejscu przedeptu ułatwi poruszanie się pieszym w najłatwiejszy dla nich sposób.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

• Zmiana oznakowania poziomego (180m): 9,6 tys. zł

• Zmiana oznakowania pionowego: 10 tys. zł

• Wysepki na powierzchniach wyłączonych z ruchu (7 szt.): 20 tys. zł

• Budowa chodnika (22m2): 5,5 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 45 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • gorczewska.PNG
  • jwc.PNG