Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

wsurala - zmiany z 2017-06-12 10:26:12
Powrót do projektu

Ukwiecone bemowskie wały - zastosowanie mat rozchodnikowych

status: Zgłoszony


Zastosowanie roślin odpornych na złe warunki bytowania.

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

ul. Powstańców Śląskich –wał ziemny w rejonie klubu "Aplauz"; ul Żołnierzy Wyklętych w rejonie szkoły

Istotne informacje o lokalizacji

Wały ziemne: ul. Powstańców Śląskich rejon klubu "Aplauz"; ul. Żołnierzy Wyklętych parking przy szkole,rejon skrzyżowania z ul Zachodzącego Słońca.
Klasyfikacja projektu

  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Utworzenie 2 rabat na wskazanym wyżej terenie z zastosowaniem mat rozchodnikowych (Sedum sp. mix.).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa estetyki okolicy


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt przewidziany do realizacji zadania to:

-przygotowanie terenu - 325,00zł;

-uzupełnienie rabaty ziemią urodzajną 5cm (materiały + robocizna) - 741,00zł;

-mata rozchodnikowa wraz z rozłożeniem i przytwierdzeniem do gruntu - 9800,00 zł;

-roczna pielęgnacja założenia - 200,00 zł;

-tablica informacyjna 2x 500zł - 1000,00zł

RAZEM: 12 066,00zł


Całkowity koszt projektu: 12 066,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

200 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 200,00 zł

Załączniki

  • 20160924_164421.jpg