• Zgłaszanie projektów
  • Ocena projektów
  • Głosowanie na projekty
  • Ogłoszenie wyników

Głosowanie zakończone.
Dziękujemy za wszystkie oddane głosy.

termin ogłoszenia wyników:
3 października 2019

Ogłoszenie wyników

Już wkrótce poznamy projekty, które zostaną zrealizowane w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego. Zapraszamy na galę ogłoszenia wyników głosowania, która odbędzie się
3 października (czwartek) o godz. 18:00. W tym roku spotkamy się w Pałacu Kultury i Nauki
(w sali marmurowej, na II poziomie). Zobaczcie na żywo, jakie projekty wybrali mieszkańcy!

Jeżeli nie możecie uczestniczyć w wydarzeniu, zachęcamy do oglądania transmisji dostępnej na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma konkretnej liczby pomysłów, która wygra w danej dzielnicy oraz na poziomie ogólnomiejskim – to jest zależne przede wszystkim od kosztu projektów, które uzyskają najwięcej głosów.

Wygra (a więc przeznaczonych będzie do realizacji) tyle projektów, ile zmieści się w kwocie pieniędzy przeznaczonej na daną dzielnicę lub poziom ogólnomiejski. Może więc zdarzyć się tak, że wygra pięć bardzo drogich projektów lub kilkanaście tańszych, mniejszych pomysłów.

Ponadto, aby pomysł mógł zostać wybrany na poziomie dzielnicowym musi na niego zagłosować co najmniej 50 osób, a na poziomie ogólnomiejskim co najamniej 100 osób. Liczą się wyłącznie głosy ważne. Nawet jeżeli miejsce na liście i koszt realizacji pozwala na realizację pomysłu, projekt nie zostanie wybrany do realizacji, jeżeli nie otrzyma odpowiedniego poparcia mieszkańców.Szukasz więcej odpowiedzi?

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Pytania i odpowiedzi