Przejrzyj pomysły wybrane do realizacji
w czwartej edycji budżetu partycypacyjnego - na rok 2018

Wybierz obszar

Wybierz obszar dzielnicy, w którym chcesz sprawdzić, jakie pomysły zostały wybrane do realizacji.

Obszar lokalny