Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Przejrzyj pomysły wybrane do realizacji
w piątej edycji budżetu partycypacyjnego - na rok 2019

Wybierz obszar

Wybierz obszar dzielnicy, w którym chcesz sprawdzić, jakie pomysły zostały wybrane do realizacji.

Obszar lokalny